Fra slutten av 1920 tallet. Vi vet ikke hvem som er avbildet. 
På venstre side kan vi se det lange plankegjerdet som gikk langs kaikanten.

<< tilbake