I en kort periode på midten av 1930 tallet het bedriften "FØNIX". 
Usikkert hvem som da stod for driften.

<< tilbake